Tin tức – sự kiện

Cập nhật tin tức – sự kiện và các hoạt động của Trung tâm Sơn Dược Tây Bắc

Tiềm năng về dược liệu phát triển ngành dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu là rất lớn. Tuy nhiên, việc khai thác dược liệu quá mức mà không đi đôi với trồng mới để tái tạo, bảo tồn nguồn gen dược liệu đã dẫn đến…

Xem thêm