dược liệu

Người Việt Nam ta đang chết trên đống thuoc

Tiềm năng về dược liệu phát triển ngành dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu là rất lớn. Tuy nhiên, việc khai thác dược liệu quá mức mà không đi đôi với trồng mới để tái tạo, bảo tồn nguồn gen...

Đọc thêm