Thần kinh

Đau nửa đầu có căn nguyên từ thần kinh mạch máu, người bệnh có cảm giác dao động mạnh trong óc, có thể tập trung đau ở một bên nhưng cũng có thể là cả hai bên đầu với cảm giác da đầu căng và rát như bị bỏng kèm các triệu chứng…

Xem thêm